print

פרויקטים קהילתיים

פרויקטים קהילתיים

כמרכז תרבות מוביל בעיר פתח תקוה רואה עצמו המוזיאון כמקור השראה וכמוסד המחויב לקידום ולחיזוק הקשר בין הקהילה לאמנות.
המוזיאון, הקשור באופן ישיר לעיר ולקהילה על גווניה השונים, מארח דרך קבע קבוצות מבקרים בביקורים מסובסדים ומציע סיורים בתערוכות דרך סל תרבות ארצי.
בנוסף, פועלת מחלקת החינוך של המוזיאון במרכזי נוער ברחבי העיר ויוזמת פרויקטים מיוחדים של פיסול סביבתי בשיתוף הקהילה המקומית במטרה ליצור חיבור חווייתי ובלתי אמצעי של הקהילה ושל בני נוער בפרט - לאמנות ולערכים סביבתיים וחברתיים.