print

פרויקטים קהילתיים: מעגלים-פרויקט משותף של מוזיאון פתח תקוה לאמנות ובי"ס תיכון ברנר

תלמידי י'4, דיוקן עצמי בעזרת חפצים

מוזיאון פתח-תקוה לאמנות וביה"ס התיכון ע"ש ברנר בעיר, חברו לפרויקט משותף במסגרתו התקיימו במוזיאון סדנאות צילום תיאורטיות ומעשיות לתלמידי שכבת י'. תכני הפרויקט התייחסו לסוגיות של זהות ושייכות חברתית. מטרת הפרויקט היא לשלב תצלומים שיִצרו תלמידי שכבת י' בעיצוב החדש של פני בית הספר.

תוכנית הפרויקט שילבה בין תכנים עיוניים לסדנאות מעשיות שכללו התנסות חווייתית מעשירה ומגוונת. מדריכי מחלקת החינוך של המוזיאון הפגישו את התלמידים עם שפה עכשווית של צילום אמנותי - טכניקות שונות של צילום, תאורה, סגנון (סטיילינג) ואיפור. בסדרת סדנאות שנערכו במוזיאון, ניתחו התלמידים יצירות של צלמים ישראלים ובינלאומיים ויצרו תצלומים קבוצתיים מבוימים. בשלב השני יצאו התלמידים לצלם באופן עצמאי את סביבתם הקרובה – הבית, השכונה – ולהביע את יחסיהם עם קבוצות שייכות שונות.
יצירות התלמידים משקפות פסיפס רבגוני של זהויות ומעגלי שייכות, כשכל תלמיד מביא לידי ביטוי את מרכיבי הזהות הייחודיים לו.

תלמידי י'4, דיוקן עצמי בעזרת חפצים

תלמידי י'6: דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'2 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'7 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'1 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'7 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'7 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'2 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'2 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'2 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידות י'7 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידות י'1: דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'2 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'5 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'4 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'5 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'6 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'6 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'5 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'5 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'7 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'7 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'4 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'1 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'5 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'5 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'4 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'1 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י' 3, דיוקן עצמי בעזרת חפצים

תלמידי י' 7, דיוקן עצמי בעזרת חפצים

תלמידי י' 4, דיוקן עצמי בעזרת חפצים

תלמידי י'1 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'2 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם

תלמידי י'6 : דיוקן קבוצתי בהשראת אמן מפורסם