print

פרויקטים קהילתיים: פרוייקט אמנות חברתי עם נשים חד הוריות

בשיתוף אגף הרווחה עם סטודנטים במדרשה בית ברל ונשים חד הוריות

הסרט מתעד פרויקט אמנות חברתי, פרי שיתוף בין מחלקת החינוך במוזיאון פ"ת לאמנות, סטודנטים מהמדרשה לאמנות במכללה האקדמית בית ברל וקבוצת נשים חד הוריות מפ"ת. יוזמות הפרויקט: אורית חסון ולדר ורעות פרסטר .