print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011

העבודה של האמנית האמריקאית שאנון אֶבְּנר יושבת על קו התפר בין צילום, פיסול ושפה. אבנר עושה פעולות קונספטואליות שמה שנשאר מהן הוא דוקומנט המהווה תחליף לפעולה עצמה. זוהי חלק ממגמה של דה- מטריאליזציה של האובייקט. בתצלום "כמה עננים" נראית פעולה ציורית על גבי התצלום. בתרבויות שונות מסמלים עננים את רגע ההתגלות וגם המקום שבו מתנתקים הדברים מן הקרקע. מקום עמום, לא מוגדר, לא מסומן. עבודתה של אבנר מעוררת אצל הצופה שאלות לגבי אופן העשייה. במקביל לשאלה "מה מצולם" . בעבודה "מילים יוצאות מכובע", יוצרת אבנר ציור/ רישום באור המאזכר ציור מודרניסטי מוקדם. אבנר מחזירה את המיסטיקה והמסתורין לטכנולוגיה ובמובן זה לראשית הצילום. בעבודה "השמש כשגיאה", נשאלת השאלה מה רואים? קיר, קו חשמל, קו מסומן עם עיפרון, כתם שמש שחור שצויר על הקיר ואז צולם שוב.