print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011

האמן האמריקאי המהפכני סטן ברקהאג' (1933-2003) היה אחד המשפיעים מבין אמני הקולנוע הניסיוני בארצות-הברית. ברקהאג' מוכר בזכות מנעד רחב של פעולות ישירות על הפילם עצמו, כגון צביעה, חריטה וחמצון. הסרטים המופשטים שיצר במשך למעלה מארבעה עשורים, הציבו חלופה לייצוג נראטיבי-ליניארי והיו למופת של תודעה קדם-לשונית. מול הקולנוע ההוליוודי ההגמוני השולט על הייצור הקולנועי בארצות-הברית ובעולם, הקולנוע של ברקהאג' מציע מודל של התנגדות לכל ייצוג המאשר מציאות. קשה לדבר על סרטיו של ברקהאג' במונחים של ייצוג מציאות נתונה, שכן מדובר בהתנסות תודעתית בכוח המדמה של מופעים וחזיונות שאינם ניתנים להכלה. ובניגוד לקולנוע ההוליוודי שהצופה שלו כולו מבט בלא גוף הנתון במעטפת מרופדת של צמר חשוך ואוורירי (בארת) – אצל ברקהאג' הפיזיות של המבט והטופוגרפיה שלו הן לב העניין. בתנועת הדימוי של ברקהאג' אין הפרדה בין חוץ ופְּנים, ובין מה שמגיע למה שמתרחק; הכל מצטרף לרצף אחד, זורם וקטוע, בטכניקת הסופר-אימפוזיציה שאותה הביא ברקהאג' לשיא של שִכלול.