print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
שחיין חופשי

האמן הגרמני וולפגנג טילמנס, זוכה פרס טרנר לשנת 2000, הוא מהנציגים הבולטים של פריחת הצילום של שנות ה- 90, ואחד ממבטאי המצב הצילומי. העבודה "שחיין חופשי" משתייכת לסדרת עבודות מופשטות, המדגימה את המגמות העכשוויות בעשייתו של טילמנס. שובל של צבע חוצה את המשטח בדרך אל האין. תיעוד של פעולה שנעשתה בחדר חושך באור וצבע על גבי נייר פוטו סנסטיבי (הרגיש לאור). מעין מברשת ענקית החוצה את המשטח, מחלקת ומרווחת אותו וחולפת מתוכו החוצה. כאשר אנו חושבים על ציור פעולה מופשט אנו חושבים על גוף, תנועה וג'סטה של האמן. מה שמעניין הוא שבניגוד לציור, הקשור לגופו של האמן, כאן אין גוף- מה שמעניק לעבודה מימד חלומי. העבודה נעה במרחב שבין ישירות למסתורין ואלכימיה. טילמנס חושף את התהליך אך גם מסווה אותו. קשה לבחון את עבודותיו המופשטות של טילמנס במנותק מאלה שעניינן ייצוג, שכן, במובנה העמוק, עבודתו ככלל, מבטלת אופוזיציות בינאריות מקובלות כמו מופשט/פיגורטיבי, ידני/מכני או תצלום/אובייקט. היקום של טילמנס הוא פוליטי ושמימי, מושגי ופואטי, מיידי ואֶפּי.