print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
Rainbow: Rug

העבודה של ניניו משתרשרת מפעולה ביחס לאקט הצילומי ולמנגנון הקמרה אובסקורה. עיסוק זה מיוצג בהולוגרמת הרצפה Rainbow: Rug. הדימוי ההולוגרמטי נראה במלואו מזווית צפייה אחת בלבד, ובכך העבודה כמו מנהלת את גוף הצופה בתנועתו, עוצרת אותו בתגובה למימד המקפיא של המנגנון הכמו-צילומי של ההולוגרמה, ועונה על ההקפאה בהקפאה משלה. דימוי השטיח האוריינטלי מצטרף לשורה ארוכה של דימויי שטיחים מזרחיים המוכרים לנו מציורי הרנסנס מבליני ועד הולביין. הרמיזה העיקרית היא לציור השגרירים (1533) של האנס הולביין הצעיר, שמלבד שטיח אוריינטלי יש בו גולגולת – אך זו מוצפנת (באמצע חלקו התחתון) בטכניקת האנאמורפוזה. הגולגולת נגלית, כמו מלוא השטיח של ניניו, רק מפרספקטיבה אנאמורפית אחת, החושפת את הסדק של הציור. בהקשר זה, Rainbow: Rug אינה עבודה שיש בה סדק – אלא היא עצמה סדק, קרע במסך הייצוג.