print

תורת השלבים

אוצר: אורי דסאו 26.11.2010 - 26.2.2011
Jpeg ny14

JPEG.NY14 היא אחת מכמה עבודות שבהן עוסק האמן הגרמני תומס רוף בדימויי הפיגוע במרכז הסחר העולמי בניו-יורק, במסגרת סדרת ה"ג'ייפגים" – מהמשמעויות בסדרותיו של רוף, הקרויה על שם של פורמט דיגיטלי לשמירת מידע חזותי. שם הסדרה והמראה המפוקסל של הדימויים המרכיבים אותה, ממקד את תשומת הלב במשאב שמתוכו נלקחו – דימויי רדי-מייד אינטרנטיים ברזולוציה נמוכה, שנמתחו והוגדלו עד שהיו לסימנים מזוגגים ומטושטשים, שקופים ועכורים כאחד, על סף מחיקה. כאשר רוף מושך את דימוי הפגיעה במגדלי התאומים אל קצה גבולות הסימון, הוא למעשה מתיך דימוי של קריסה עם קריסה של דימוי וקושר את תוכנו עם מופעו, עם תנאי הנראוּת שלו. הווריאציות השונות על דימויי ההתקפה הטרור, למרות המונומנטליות שבהגדלה, רק מדגישות את נתיב ההיעלמות. האירוע-דימוי שטלטל את יציבותו של העולם מוצג, או מועלם, כסימן לא יציב. רוף מחזיר לאירוע של הרס מגדלי התאומים את המימד הסתום והבלתי מפוענח שלו. באופן שבו הוא הורס את ההרס, JPEG.NY14 מהווה הצהרה על משבר הייצוג, על אי-היכולת להמיר אירוע בסימן או ממשות באפקט.