print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

מאז חזרתה מניו-יורק לפני כ-15 שנים, יסמין גודר היא אחת הכוריאוגרפיות הבולטות בישראל. היא עובדת עם היוצר והדרמטורג איציק ג'ולי, וידועה גם בשיתופי פעולה עם אמנים חזותיים כגל וינשטיין, אלונה רודה, יוחאי מטוס ותמר לם. יצירת המחול המוצגת כאן, שנוצרה במיוחד למוזיאון פתח-תקוה לאמנות, היא התנסותה הראשונה בעבודה תלויית-מקום לחלל מוזיאלי, בניסיון להגדיר מרחב חדש לדיאלוג המורכב בין צופה-אובייקט-גוף-מרחב-זמן-ותנועה.
היצירה המתמשכת, שאורכה כשלוש שעות, תבוצע על-ידי קבוצת המחול של גודר, לפרקים, בחלל המוזיאון, לאורך תקופת התערוכה. עבודת המחול באה לכלל היות לצד ובשילוב אובייקטים מעבודות קודמות של גודר, ובמחיצת עבודות וידיאו של כמה יוצרים נוספים. גודר מייצרת הופעות חיות לצד אובייקטים דוממים ובוחנת כיצד פועם המחול בדיאלוג עם אמנות חזותית. בדומה לאובייקטים וליצירותיהם של האמנים האחרים, יצירת המחול החדשה עומדת בזכות עצמה, גם אם בה-בעת אפשר לזַכּוֹת אותה בקריאה סינקרטיסטית בשילוב עם שאר המוצגים, ליצירת מכלול ייחודי ההולך ונבנה ומשתנה ומתגבש עד מועד סגירתה של התערוכה.
פיתוח היצירה נעשה במבט רפלקסיבי לאחור, מבט שאינו רטרוספקטיבי במהותו ואף אינו מבקש לשחזר יצירות קודמות. במקום זאת מדובר בתהליך עבודה אינטנסיבי של חזרה והתעמקות במעמקי ארכיון העבודות שיצרה גודר ב-15 השנים האחרונות, תוך דלייה של רגעי שיא גופניים, רגשיים, קהילתיים, מרחביים והמושגיים. היצירה התפתחה על בסיס הקונספט המושגי של התערוכה "צעדים בוני אמון", כאשר התקת חדר החזרות של גודר ביפו אל המרחב המוזיאלי מעלה שאלות על המתח המתמיד בין המרחב הקהילתי-עממי לבין היכל המוזות.

http://www.yasmeengodder.com/

– לפרטים ומידע נוסף על מועדי הופעה יש לפנות למוזיאון.