print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

עבודתו של דן גרהאם, המתפרשׂת על פני תחומים רבים ושונים כצילום, מיצג, וידיאו וכתיבה, נוגעת במחוזות הביניים שבין אמנות, אדריכלות וחברה. גראהם, מן הדמויות הבולטות של האמנות המושגית, מגדיר את עצמו כ"חובבן מחונן" (gifted amateur), ומנקודת מוצא זו יצר השוואה מרתקת בין מוזיקת הרוק לבין פרקטיקות של דת בהקשר של תרבות עכשווית. ניתוחו של גראהם את מוזיקת הרוק ומאפייניה גובל באתנוגרפיה, שכן סרטו מתעד דמויות "איקוניות", גיבורי תרבות. לאחר שכתב כמה מסות על הזיקה בין רוק ודת, העבודה Rock My Religion שולחת מבט אל תוככי התופעה בבחינת שאלות של גוף, מגדר, מיניות ומעמד האשה בזירת הרוק, הנשזרות בהתחקות מרתקת אחר התנועה, המופע והריקוד המהווים חלק אינטגרלי מן הדת והמוזיקה כאחת. כוח, מיניות וטראנס נטועים בשורשים קמאיים, שיש בהם כדי להסביר כיצד חדרה מוזיקת הרוק בעוצמה אל אמנות המיצג וההפנינג הַחל בשנות ה-70 ומדוע היא מחלחלת גם בזירת המחול העכשווי.