print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

מרי ויגמן, שנולדה ב-1886 בעיר האנובר שבגרמניה, החלה את דרכה כרקדנית בגיל 24, וכעבור שלוש שנים יצרה את ריקוד המכשפה. יצירה קצרה זו היא ציון-דרך בהתפתחות אמנותה של ויגמן המשויכת לזרם האקספרסיוניזם הגרמני, שכן בה התבססה תפיסת המחול שלה בחתירה לניתוק הצימוד ה"הכרחי" של מוזיקה ומחול ולקיעקוע קונוונציות של יופי תוך פיתוח מחול "מכוער". ויגמן ביקשה לשלב ביצירתה שני וקטורים מנוגדים: הגעה למצב של טראנס, תוך שליטה מלאה בגוף וברגש.
השפעתה של ויגמן על המחול המודרני היתה נרחבת, והיא מורגשת במיוחד בכוריאוגרפיה של מרתה גראהם ושל פינה באוש אחריה, ואפילו בזו של יוצר הבוטו קָזוּאוֹ אוֹנוֹ. כיום יש הממזערים את חלקה של ויגמן בתולדות המחול המודרני על רקע "שיתוף הפעולה" שלה בימי המשטר הנאצי והכוריאוגרפיה לנוער שיצרה לאולימפיאדת ברלין ב-1936.