print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

בהפקת Cie Project 11 ובסיוע: מועצת האמנויות השווייצית Pro Helvetia;Migros Culture Precentage, שווייץ; עיריית וקנטון ז'נבה; תיאטרון deSingel, אנטוורפן; מכון גתה, גרמניה

חברי קבוצות ממזה, כוריאוגרפים מוּכּרים, מתחקים ביצירתם אחר הקשר בין תרבות למרחב הציבורי בניסיון להגדיר קהילה. בשנים האחרונות הקבוצה פועלת בקרב קהילות מקומיות בתרבויות שונות ברחבי העולם, במטרה לבחון את כוחן של אמנויות הבמה והאמנויות החזותיות לקידום ידע ושינוי חברתי.
קו אדום, שנועד לחבר ולקשר, נמתח בין העולם של במת המחול או מרכז התרבות לבין המרחב הציבורי כאשר הכוריאוגרפים יוצאים מן הבמה אל הרחוב, נכנסים לבתים ונפגשים עם התושבים המקומיים ומאתרים יחד איתם נקודות של מגע ושל קשר. בהנחת הקו אדום, המסמן את תנועת הגוף בין המרחבים השונים, הם מבקשים להניח לרגע לבמה ולנבור בשאלות מקדימות הכרחיות: באילו דרכים מתחברים קהלים בני-זמננו למרכזים של תרבות? מה קושר את עולם הבמה עם העיר שסביבו? ומה משמעותו הכוריאוגרפית של הקו האדום שנוצר במרחב הציבורי?
עד כה סימנו חברי הקבוצה יותר משמונה קילומטרים של קו אדום בערים שונות באירופה ובאפריקה, וזו פעילותם הראשונה בישראל, שבה מתחו קו אדום בין מוזיאון פתח-תקוה לאמנות אל המרחב העירוני שסביבו. הקו הוא חיבור פיזי-מנטלי בין קהילות ותרבויות כאן ובעולם, וככזה הוא מגלם בחומר שאלות של זהוּת, ניידוּת ונוודוּת, לוקאליוּת וגלובליוּת.