print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

מייק קלי מתחקה אחר מקורות התנועה של הכוריאוגרפית הנודעת מרתה גראהם, ויוצר בתוך כך מרחב אסוציאטיבי פרוץ ורחב יריעה. הוא משלב ריקודים מיתולוגיים של גראהם עם מחוות השאובות ממחקריו של הפסיכולוג הארי הארלו בשנות ה-60 למאה ה-20 על התנהגות של קופים. בנוסף הוא נשען על מחקריו וסרטיו של הפסיכולוג אלברט בנדורה (Bandura), שעסקו בהשפעת הטלוויזיה על ילדים.
בגרסה המקורית של העבודה, כלוב מתכת הקיף את המיצב ובימה מוגבהת איפשרה לצופים לקחת חלק במין ניסוי של מחול ואובייקטים הנראים ממבט-על. הכלוב, שבהקשר זה מעלה על הדעת גן חיות, שולח גם לפנאופטיקון של ג'רמי בנתהם המאפשר שליטה והנדסת כוח באמצעים של צפייה. החדרת הרקדנים לזירת הכלוב הפנאופטיקונית מחדדת ומעצימה את הניכור המוּכּר ביחסי האדם עם חיות ואובייקטים, וקוראת תיגר מתריס על פועלם של הפסיכולוגים הנחקרים כאן.