print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

בסרטה הראשון מספרת לנו טרייסי אמין בקולה, בספק מלנכוליה ספק זעם, על שנות התבגרותה בעיירת החוף הנשכחת מרגייט שבאנגליה. לאחר שנשרה מן הלימודים בגיל 13, אמין מוצאת את עצמה מעבירה את ימיה בין בתי הקפה שעל חוף הים. היא מקיימת יחסי מין מזדמנים עם נערים וגברים, שתחילה נתפסים בעיניה כפשוטים ונגישים עד שהיא חשה כי כבר שכבה עם כולם והעיר נעשתה צרה עליה ואנשיה אומללים כולם. רחבת הריקודים משמשת אותה כבמה להבעת רגשותיה ופגיעות הנעוּרים הגדולה שלה. אמין, שהיתה לימים לאמנית מצליחה, מדברת בשפת המחול על הצלחה וכישלון ועל החיבור בין חיים ואמנות.