print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014

במיצב הקיר המרקד בוחן סרג'יו פרגו, במבט ביקורתי, את יצירותיה המוקדמות ורבות ההשפעה של אמנית המחול טרישה בראון, שנהגה בין השאר "לרקוד על קירות" במקומות ציבוריים (אדם הולך על קיר, 1970, ואדם יורד למטה על קיר צדי של בניין, 1971). אך בעוד בראון ביקשה לשחרר את המחול ואת הגוף האנושי ממגבלות הכבידה, הזמן והמקום (רקדניה היו קשורים במהלך המופע לקירות של בניינים ומוזיאונים) – פרגו ספק ממשיך את המגמה ספק מהתל בה.
פרגו, המתיק את התנועה אל הקירות הלבָנים בעודו מותיר את חלל הגלריה ריק מכל תצוגה, בוחן למעשה מושגי יסוד במחול המודרני והעכשווי ובאמנות החזותית תוך התייחסות ביקורתית למעמד המוזיאון ולמקומו של הצופה במארג היחסים בין מוזיאון, אמן ויצירה. בתוך כך הוא מגדיר מחדש את מעמדה של יצירת האמנות בעולם הנשלט על-ידי כוחות שוק קפיטליסטיים ועל-ידי ההיסטוריה הכתובה ה"רשמית" המוכתרת בשיח האמנות.