print

שבר

אוצרת: סיגל קהת קרינסקי, תערוכה באולם הכנסים 24.4.2014 - 2.6.2014

אריה רזניק, המחלל, לא מתוארך, ברונזה, מתנת המשפחה לזכר מרדכי הרשקוביץ, נפל במלחמתיום הכיפורים, אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות