print

שבר

אוצרת: סיגל קהת קרינסקי, תערוכה באולם הכנסים 24.4.2014 - 2.6.2014

יוסף קוסונוגי, מלחמת יום הכיפורים, 1973, צבע מים על נייר,השאלת קבע לאוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות