print

ים, מפרשים, סירה..

אוצרת: סיגל קהת קרינסקי 1.7.2014 - 31.8.2014

אהרון גלעדי, דמויות על החוף, לא מתוארך, צבעי מים על נייר, תשורת רוז'ה ואריה דוברון לאוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות