print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

 קליטסה אנטוניו מציגה את הפרויקט התמדתו של הדימוי, פרי שיתוף פעולה בין האמנית לשמונים וחמישה אמנים, אדריכלים, מעצבים, סוציולוגים, חוקרי אמנות וסטודנטים לאמנות שחיים בקפריסין, שהתבקשו להגיב לתצלום של הלה סולטן טקה (Hala Sultan Tekke) שבלרנקה. המסגד, שנבנה בצורתו הנוכחית בתחילת המאה התשע-עשרה ומוקדש לאום חראם (המינקת של מוחמד, שמצאה את מותה בנפילה מאתון באחת מן התקיפות הערביות בקפריסין באמצע המאה השביעית), מייצג מרחב של מחלוקת הן בתרבות המוסלמית הן בתרבות הנוצרית. ספרי ההיסטוריה ההגמונית של שני הצדדים בקונפליקט הקפריסאי מתעוררים לחיים באמצעות הקרנת זיכרונות ההתערבויות האמנותיות השונות, שמבקשות לפרש מחדש את ההיסטוריות ולפתוח מרחב שבו נרטיבים חלופיים יכולים להתנסח. הסמלים והדימויים המבליחים מול עיני הצופה מצטברים לכדי נוכחות חזותית שמזכירה לנו שהתבוננות מזרחה עשויה להיות תחליף למבט שמופנה אל המערב.
גבריאל קוריאס, היסטוריון אמנות