print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

לאורך הקו הירוק מציג את אחיינה בן השבע של האמנית מבצע תרגילי התעמלות. הפעולה שלו מועתקת מאולם הספורט אל המרחב הציבורי, וליתר דיוק, אל הרחובות המובילים אל אזור החיץ של האו"ם אשר מפלח את ניקוסיה לשניים. בניקוסיה, רציפות התנועה במרחב העירוני, שלרוב נתפסת כמובנת מאליה, מופרעת תדירות. למעשה, תנועתו של הילד מוגבלת על ידי תחומו הצר של כל רחוב; בכל סמטה ללא מוצא עליו להתחיל מחדש. אופן העריכה מרמז לתנועה בלתי פוסקת לאורך קו ההפרדה – מצב שלמרות האופי הריאליסטי והגישה התיעודית של הווידאו, לא יכול היה להתרחש כפי שהוא מוצג. דרך רצף הדימויים, הילד מסמן נקודות על קו הנפרס במקביל לקו הגבול – שני מבנים מדומיינים, שמותירים עקבות מוחשיים בזמן ובמרחב. מתוך חיבור משונה זה, הילד המקפץ הופך למעין קנה מידה שמגדיר את החלל בצורה שונה. מבלי משים, הוא מחולל שינוי במרחב שעצר מלכת ושקע לתוך העבר של עצמו.

מריאנה כריסטופידס, לאורך הקו הירוק, 2010, וידאו, 02:14 דק', מיצג: אורסטיס פאפיאניס, רעיון, צילום, עריכה וסאונד: מריאנה כריסטופידס, עריכת סאונד: סדריק הוף, באדיבות האמנית

עוד על התערוכה