print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

האמנית חקרה את נושא השימוש באבנים ממבנים אדריכליים והיסטוריים, כמו למשל השימוש באבנים שנלקחו ממבנים בקפריסין לבניית תעלת סואץ ופורט סעיד במצרים. בווידאו דו-ערוצי זה, היא מתמקדת בחומה הוונציאנית של ניקוסיה. באמצע המאה השישית לספירה, בנתה ונציה את החומה שמקיפה את ניקוסיה על מנת להגן על העיר מפני פלישת הכוחות העות'מאניים המתקרבים. בגין מחירן הגבוה של אבנים מסותתות, הורו הוונציאנים על הריסת מבנים פרטיים, ציבוריים ודתיים בסביבות העיר לשם שימוש באבניהם לבניית קירות הביצוריםאבני החומה נבזזו שוב כחומרי גלם במאה התשע-עשרה, ומאז מילוי האבנים הקטנות נותר חשוף, כשהוא משנה דרמטית את פני השטח של החומה. ההקרנות חומה עשויה מחומות אחרות / חומה היא מחצבה הן מעין "תמונות חיות" של קירות ניקוסיה. השימוש בווידאו בעבודה זו נושא ממד סמלי, כמו מצביע על החיים שהתקיימו בתוך ומחוץ לאבנים אלה ולפעולות הסרת האבנים שעליהן מעידים השרידים שנותרו במקום.