print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

בעיני אנדריאס קאלי, "הקופיץ והבלון" משקפים את מערכות היחסים של אנשים שמבקשים להשתייך לקבוצה אבל גם לעמוד בפני עצמם. התנועה מתמקדת בנקודות אלה בדיוק: המאמץ והאתגר הכרוכים בקשרים ובמערכות יחסים. הקופיץ, האלמנט החד, הוא הסכנה הסמויה, האיום אבל גם בבואת היחסים – יסוד מחבר ומפצל. הבלון, האלמנט הקליל, המתוחכם וחסר המשקל הוא המשתנה הנצחי בכל מערכת יחסים באשר היא. כך נוצר הציר הדו-קוטבי "הרס-עצמי" אל מול "מימוש-עצמי". העבודה היא כוריאוגרפיה נצחית בזמן ובמרחב, שמשקפת (בעדינות שאינה נטולת אכזריות) את המבוי הסתום הסוציו-פוליטי שבו נתון העולם הגלובלי וההומוגני לכאורה שבו אנו חיים.