print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

מאז 1974 שדה התעופה הבינלאומי בניקוסיה עומד כאתר מודרניסטי נטוש באזור החיץ של ניקוסיה, שנמצא בשליטת האו"ם. כאשר ביקר האמן בשדה התעופה לראשונה – באישור מיוחד מהאו"ם – משכו את תשומת ליבו המושבים באולם הטיסות היוצאות, שעוצבו במקור על ידי מעצב הרהיטים הקפריסאי פמבוס סווידס (Savvides). כיסאות הם מוטיב חוזר בעבודתו של סאווה, אשר מתעניין בעיקר במאפייניהם האנתרופומורפיים, שאותם אפשר לקרוא כהתייחסות לנוכחות אנושית נעדרת. שורות המושבים, שעם הזמן התבלו והתכסו באבק ופסולת, מעלים על הדעת נוסעים הממתינים לעלות על מטוסים שייקחו אותם למחוז חפצם, שכמו שקעו לתהום הנשייה של ההיסטוריה. העבודה מציגה את האמן באולם הנוסעים הנטוש, כשהוא מטאטא את הרצפה במרץ ורוחץ את הכיסאות, כאילו עמד שדה התעופה לחזור לשימוש בכל רגע – כאשר כל הפעולה מתהפכת. הסרט מוצג בלופ המדגיש את הדפוס המעגלי של ציפייה ואכזבה מן התהליך הפוליטי המתמשך.