print

כה קרוב ועדיין כה רחוק

אמנים עכשוויים מקפריסין, אוצר: יאניס תומאזיס 12.1.2017 - 11.3.2017

עיצוב וריהוט הסלון "המודרני" ו"האורבני" של שנות השמונים של המאה העשרים חפפו את הופעתן של טכנולוגיות בידור ביתי חדשות. כאובייקטים, וכמובן גם כמדיה חדשות לתיווך דימויים חדשניים, טכנולוגיות הבידור הביתי הללו, ביניהן הווידאו, הטלקס, המחשב הביתי וקונסולת משחקי המחשב, הובילו לתפיסה שונה של סידור ותפקיד מרחב המגורים כאתר חדש של בידור ופנאי. עבודתו של טליוטיס מאמצת גישה גנאלוגית לביטויים של תרבות פופולרית בשנות השמונים, ובמיוחד להשפעתן של טכנולוגיות חדשות על אסתטיקה. מילאנו, מיצב שיצר טליוטיס בזמן שהתארח בתכנית שהות האמנים של ארטפורט בתל אביב, משקף שאלות שנובעות מטיבה המשתנה של אדריכלות פנים כשזו הפכה ממקום של מרגוע למרחב של פנאי.