print

אזרחים

אוצרת: נטע גל-עצמון 6.4.2017 - 5.8.2017

כס המלכות העצום של זוהר גוטסמן נוצר בהשראת הפיסול הרומנסקי של המאות ה– 11 עד ה– 13 , אלא שבניגוד לפסלים הרומנסקיים - שנקשרו הדוקות לאדריכלות בתפקודם השירותי בעיטור מבנים - לפסלו של גוטסמן אין תפקיד מבני פונקציונלי. הוא גם אינו מפוסל באבן אלא עשוי מגומי זרחני, זוהר ורוטט. כמו פיגמליון, הפסָל הקפריסאי מן המיתולוגיה היוונית, שגילף באבן דמות אשה, התאהב בה, ואהבתו הפיחה בה רוח חיים - כך גוטסמן מעיר את פסלו באמצעות מנגנון החבוי בו. הכיסא הרם מתחיל לרטוט, בהופכו למין דילדו גרוטסקי גדול–ממדים, עצמאי ופראי. המיתוס היווני הארוטי זוכה בתוך כך לפרשנות עכשווית אקטואלית בגוון קומי מוקצן ("כל דבר בעולם קשור לסקס, חוץ מסקס: סקס קשור לכוח", כדברי דמות הארכי–נבל פרנק אנדרווד בסדרת הטלוויזיה בית הקלפים).
מגדל הכס של גוטסמן מאזכר גם את מיתוס מגדל בבל התנ"כי - סיפורה של גבהות הלב ותאוות השלטון שהובילה לבלילת הלשונות ולהולדת הלאומיות. סופו המר של המגדל ההוא - כסופם הידוע מראש של זקפות הענק שמעוררים הכוח, השלטון והשררה - מרמז גם על אחריתו של כל היושב על המושב המטאפורי שלפנינו. שהרי בסיס הפירמידה הוא שקובע את יציבותה לאורך זמן.