print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 מיצב וידיאו זה עוקב ממעל אחר תנועתו החדגונית והמתמשכת של שחיין המשייט בין המסכים. דמותו, הנגלית בכל פעם על מסך אחר, מותירה אחריה שובל דם מסתלסל, המסמן את נתיב התנועה ומתמוסס לאטו במים הכחולים. בסרטי מתח קולנועיים, שובל דם מרמז בדרך כלל על אסון קרב ובא – אך כאן השחייה נמשכת באין מפריע, מתוקפה של תחבולת הלופ.
בדומה לעבודות אחרות בתערוכה, גם עבודה זו עוסקת בתנועה לשם עצמה, שאינה מכוונת להגעה ליעד. בבסיסה המיתוס היווני על אהבתם הטרגית של הרו וליאנדרוס, שמדי ערב חוצֶה בשחייה את המצר כדי לפגוש את אהובתו, אך טובע למוות לאחר שהעששית שהדליקה הרו כדי לסמן לו את מקומה כבתה בסערה. גם כאן, חרף המאבק באיתני הטבע, השחיין אינו מגיע ליעדו. כמוהו כסיזיפוס, שמשימתו לעולם לא צולחת, הוא נשאר כלוא בין המסכים בתנועה אינסופית.

עדו צבי הדר ברקוביאר, ויתור, 2016, מיצב וידיאו