print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 בשפות שונות, הצלילים וההברות רוחשים בהתאם למיקום חיתוך ההגייה בחלל הפה, כחלל שהוא מפת סאונד. המילים המתנגנות בפה כעבודותיה של מארי שֶׁנֶה מאגדות מילים וביטויים בעברית, אנגלית ערבית וצרפתית, המושמעים באמצעות מנגנון ניגון מכני של תיבת נגינה. הביטויים ובחירתם מתבססים על מפגשים ודיאלוגים שניהלה האמנית במהלך שהותה בישראל עם סופרים, בלשנים, אמנים ואנשי רוח שונים, אשר עוסקים ומשתמשים בשפה כחלק משמעותי בעבודתם. בדומה לעבודות מוקדמות יותר של האמנית, אשר עסקו אף הן במשמעויות השונות של השפה ובמגוון המשמעויות ועולמות התוכן הגלומים לעתים במילה אחת, גם עבודה זו מבקשת לאתגר את גבולות המשמעות של המילים, ולחשוב עליהן במונחים של צליל, צורה וגוף, קרבה או זרות למקור השפה, כמו גם על הרבדים הנוספים שהן נטענות בהם במהלך המסע של מלאכת התרגום.

מארי שֶׁנֶה, כמה צלילים, 2018, תיבת נגינה