print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

באדיבות גלריה סולטנה, פריז

ההקלטות למיצב סאונד זה בוצעו בשיתוף עם מועדוני גלישה בישראל. בליל השפות וקולותיהם של גולשים בתל-אביב, מקומיים ותיירים, משמשים את האמנים למיפוי הנוף האנושי המקומי, וזאת לאו-דווקא בנקודות חיכוך טיפוסיות המייצגות את מתחי החיים בישראל, אלא בסביבת הספורט הפופולרי המסמל חופש ורגיעה. חיישני הקלטה מוקמו גם על הגלשנים ולכדו את רחש הגלים ואת רעשי הגלשנים במפגשם עם המים. צלילים אלה, לצד השיחה הבלתי פורמלית על הגלישה ומשמעותה, יוצרים עבודת סאונד האוחזת כגוף אחד את הכאוטי וההרמוני, במפגש בלתי אמצעי של
תנועות ומפגשים, גלשנים ובני אדם.

אוליבייה מילאגו וניקו מורסיו, נקודות גלישה, 2018, מיצב סאונד