print

הזדמנות אחרונה לראות

אוצרות: דרורית גור אריה, איזבל בורז'ואה 8.11.2018 - 16.2.2019

 מסע גיאוגרפי-מנטלי בספינה-סטודיו, המפנה מבט אל המתרחש בראשו של הימאי-האמן באמצעות ייצוגים של סביבתו, של הדברים סביבו ושל המחשבות המתרוצצות במוחו. דימוי רודף דימוי לכדי שוֹט רציף אחד, המדמה נסיעה ממושכת ובלתי מקוטעת אך נראה כצירוף של חוויות שונות ללא חוט מקשר. ז'אן-בטיסט ורלוזל מוצא מקבילות בין טכניקת העריכה לבין הקיטוע הכמעט מכני של המחשבה. הוא עושה שימוש בכלי העבודה של הצייר ושל הפסָל להתכת חומרים ממדיומים אחרים, כמו מוזיקה, קולנוע וטלוויזיה, ליצירת קולאז' פואטי המתמקד בתהליכי העבודה. הפרקים השונים מתוזמרים לסימפוניה אחת של טקסט ותמונה, שעליה מנצח ורלוזל תוך הבעת השקפותיו על האמנות והחיים.

ז'אן-בטיסט ורלוזל, אור אחורי, 2018, וידיאו HD סטריאו, 45 דקות