print

Deep Feeling: רגשות ובינה מלאכותית

אוצרת: נוהר בן אשר 1.8.2019 - 28.12.2019

בעידן שבו בינה מלאכותית מעורבת יותר ויותר בחיינו ומשפיעה על החלטות במישור החברתי, המסחרי והפוליטי, עבודה זו מדגימה כיצד בינה מלאכותית "מצלמת" דימויים שהועלו לרשת, מתייגת אותם, ועל בסיס זה מייצרת עבורנו מציאות חלופית. תיוג דימויים ברשת על-ידי בינה מלאכותית הוא פעולה מוּטה שמשרתת גופים מסחריים או פוליטיים. על רקע זה, איל גרוס וערן הדס מהקולקטיב "מחניים 134" בוחנים את הבחירות של המחשב ביחס לאלה שלנו, ומציגים לנו תמונת מראָה שבורה של ייצוג העולם ופרשנותו על-ידי ישות לא אנושית.
לאחר שהצופה בוחר דימוי מהמסך המרכזי, הבינה המלאכותית מאתרת עצמים ומזהה אותם על פי אינטרסים שמובְנים בה; בשלב השני היא מעבירה את העצמים דרך מסננים מתוכנתים כמו "אהבה", "כסף", "מלחמה", "פחד" או "מִגדר"; ובשלב השלישי והאחרון היא מאתרת דימוי שהולם את העצמים שיצרה. השלבים כולם מונְחים על-ידי אלגוריתמים, שפועלים אמנם בלי התערבות אנושית אך משחזרים דוגמאות של התנהגות אנושית שמשרתת מערכי כוחות אנושיים.
המיצב הוא חוליה בשרשרת של עבודות אמנות "פוסט-פנומנולוגיות", העוסקות במצבים שבהם החושים שלנו מתפקדים על סמך מידע שהתקבל לאחר שעבר סינון אלגוריתמי מוקדם – הָחֵל בתמונות המוצגות לנו בטלפון הנייד, וכלה בהמלצות על חברים שאנחנו מקבלים ברשתות חברתיות. הדיון בהשתנות הדימוי החזותי בהשפעת הבינה המלאכותית מהווה גשר בין שיח האמנות הפורמלי לבין סוגיות מתחומי התקשורת בתרבות ההמונים והגלובליזציה, וביניהן: מנגנוני כוח ושליטה המובְנים בטכנולוגיה, ותמורות פוליטיות בעידן הפוסט-הומניסטי.

הוראות הפעלה לטוויטר:
אפשר לצייץ בצירוף תמונה ולתייג את העבודה ב-altrealitycam@.
כעבור כמה דקות תתקבל תגובה עם הפלט שעיבדה הבינה המלאכותית.
כמה מהתמונות יוצגו גם במוזיאון.
אפשר לבקש הטיה מסוימת באמצעות האשטאג כגון #war #gender #money #love #fear.
אם לא התבקשה הטיה מסוימת, המחשב יבחר הטיה בעצמו.

איל גרוס וערן הדס, מצלמת מציאות חלופית-מחניים 134 , מיצב אינטראקטיבי מבוסס קוד למידה עמוקה

עוד על התערוכה
ארועים