print

Deep Feeling: רגשות ובינה מלאכותית

אוצרת: נוהר בן אשר 1.8.2019 - 28.12.2019

המיצב האינטראקטיבי פחדים מלאכותיים מלאכותיים בוחן את רגשות העובדים ש"מאחורי המכונה", האנשים שיוחלפו בעתיד הקרוב על-ידי בינה מלאכותית שתגזול את מקור פרנסתם. ליאור זלמנסון עושה שימוש באתר Amazon Mechanical Turk, ששמו מאזכר את ה-Mechanical Turk – אוטומטון ירידים מהמאה ה-19, שנראה כמשחק שח באופן עצמאי, אך למעשה הופעל כמריונטה על-ידי מפעיל שהתחבא מתחת ללוח. האתר משדך לחברות שונות עובדים זוטרים, לרוב ממדינות עולם שלישי, למשימות פרילאנס קצרות מועד, רפטטיביות ומשמימות כמו תיוק מסמכים או זיהוי אובייקטים בתמונות, שכיום קל יותר להפקידן בידי כוח אדם מוחלש מאשר להעבירן לתוכנת מחשב. העובדים מתפקדים אפוא כמעין רובוטים אנושיים.
סיסמת האתר היא "בינה מלאכותית מלאכותית", ויש בה כדי להמחיש את היחסים ההיררכיים בין העובדים לבין תוכנות המחשב המתקדמות. האתר מבקש לעצמו מצג של יעילות כשל בינה מלאכותית, אך מאחר שזו מופעלת עדיין על-ידי בני אדם ממשיים – הרי שהיא מתגלה כ"בינה מלאכותית מלאכותית".
המועסקים באתר, חסרי כל זכויות, לבטח יוחלפו בעתיד על-ידי טכנולוגיות של בינה מלאכותית. זלמנסון, המבקש להנכיח בעבודתו את העובדים השקופים, מעסיק מאות מעובדי האתר למשימות קצרות מועד – אך הפעם, במקום לתייג קטעי טקסט או וידיאו, הם מתבקשים לכתוב על רגשותיהם ועל חששם מפני העתיד. המדפסת במשרד המאולתר שבחלל הגלריה מדפיסה במהלך התערוכה את התשובות של מאות עובדי האתר. המבקרים במוזיאון מוזמנים לסקור את התשובות, לתייג ולמיין בין קופסאות את הרגשות והפחדים השונים, ולתפקד בעצמם כעובדים-לרגע ש"מאחורי המכונה".  

ליאור זלמנסון, פחדים מלאכותיים מלאכותיים, 2019, מיצב אינטראקטיבי

עוד על התערוכה
ארועים