print

Deep Feeling: רגשות ובינה מלאכותית

אוצרת: נוהר בן אשר 1.8.2019 - 28.12.2019

 המיצב FOMOשואב השראה מחקר הבינה המלאכותית ותחומי המערכות המורכבות, ובוחן התנהגות קולקטיבית בעידן שבו האמצעים הדיגיטליים נעשו מתווכים מרכזיים בתקשורת האנושית. תריסר פרטים רובוטיים נעים בחלל. כל פרט מתנהג באופן עצמאי – מתנדנד בהפעלה פנימית ומגיב לתנועות שכניו באמצעות מנגנון חישת תנועה של כלל הפרטים. כמערכת מורכבת בעצמו, המיצב מדגים כיצד מערכת הכוללת מספר רב של פרטים – המשפיעים זה על זה כמו להק ציפורים, בלי שליטה של מערך פיקוד מרכזי או הכוונה חיצונית – יוצרת התנהגויות קולקטיביות מורכבות, שאינן ניתנות לחיזוי.
כשאחד מן הפרטים חש ששכניו הקרובים פועלים – הוא יצטרף לפעולה, אך כעבור זמן-מה יאבד עניין ויחפש גירויים חדשים. עם זאת, הפרטים בהדמיה מבקשים למזער ככל האפשר את חרדת ההחמצה או ה-FOMO (Fear of Missing Out) – מונח המתאר חוויה נפוצה בעידן הדיגיטלי, שעיקרה חשש לפספס הזדמנויות חברתיות, רומנטיות או אחרות. ה-FOMO מבטאת צורך כפייתי לשמור על קשר רציף עם אחרים – ובה-בעת מעצימה תחושה של בידוד חברתי. על רקע זה, המיצב מדגיש את הבו-זמניוּת של נפרדוּת וקישוריוּת בין פרטים ועומד על הצורך האנושי באינטימיות ובקשר ועל השאיפה לנכוח בהווה בעולם רווי גירויים.

ליאת סגל, FOMO, 2019, מיצב בטכניקה מעורבת

עוד על התערוכה
ארועים