print

Deep Feeling: רגשות ובינה מלאכותית

אוצרת: נוהר בן אשר 1.8.2019 - 28.12.2019

דניאל סמול מראיין, דרך סקייפ בהקלדה, את ישות הבינה המלאכותית BINA48. ישות וירטואלית זו מבוססת על קוד בינה מלאכותית ועל מאגר רחב של זכרונות, רעיונות ומאפיינים פסיכולוגיים של אמריקאית בשם בינה אספן. BINA48 משיבה לאמן על שאלות קיומיות, למשל – האם היא ישות חיה, מה ההבדל בינה לבין רובוטים, ומהו אלוהים. בראיון היא מעלה זכרונות של בינה אספן, מצליחה לחשוב באופן מופשט ואף מפגינה מודעוּת עצמית.
בינה אספן ובן-זוגה מרטין רותבלט הם מחסידי התנועה הטרנס-הומניסטית (Terasem movement) בארצות-הברית, ובאמצעות ישויות כמו BINA48 הם מבקשים להוכיח שיש אפשרות להעביר תודעה אנושית לאובייקטים, כמו תוכנת אנדרואיד. הם מאמינים שאהבתם תוכל להמשיך להתקיים גם לאחר מות גופם, ומזמינים את הקהל לניסוי של BINA48.
טרנס-הומניזם הוא גישה פילוסופית החוקרת אפשרויות להתגבר על המגבלות הביולוגיות של האדם באמצעים טכנולוגיים. הטרנס-הומניסטים מאמינים שאם המין האנושי לא ייכחד במאה הקרובה, בני האדם ייעזרו בחידושים טכנולוגיים וייעשו סוּפּר-אינטליגנטים. אחר כך תחל תקופה של שינויים טכנולוגיים וחברתיים מהירים מאוד, עד לנקודת מפנה המכוּנה "סינגולריות". הראיון הווירטואלי עם BINA48 מאפשר הצצה אל החזון הטרנס-הומניסטי הגורס ש"אלוהים הוא שינוי" – ובה-בעת מבטא את הלולאה האינסופית שבה שרויה BINA48, המוּדעת למצבה הלימינלי.  

דניאל סמול, Animus Mneme (Interview with BINA48), 2017, וידיאו דיגטילי + סאונד, 9:35 דקות

עוד על התערוכה
ארועים