print

חריטות ושריטות

דמות החייל בדפוסים משתנים. אוצרת: סיגל ברקאי 7.3.2008 - 21.10.2008
הלילה השלישי לקרב

איווט שצ'ופק תומא , הלילה השלישי לקרב , חיתוך עץ, 1970 גיליון: 71*62 דימוי: 70*59 הודפס בסדנא פרטית אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות.

עוד על התערוכה