print

חריטות ושריטות

דמות החייל בדפוסים משתנים. אוצרת: סיגל ברקאי 7.3.2008 - 21.10.2008
עצים ואנשים בירוק

שמעון אבני , עצים ואנשים בירוק , הדפס רשת, (שנות השבעים?) גיליון: 81*61 דימוי: 61*44 אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות תרומת קרן סיימון (הגרפוטק) לאוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות.

עוד על התערוכה