print

חריטות ושריטות

דמות החייל בדפוסים משתנים. אוצרת: סיגל ברקאי 7.3.2008 - 21.10.2008
ללא כותרת

משה גרשוני , ללא כותרת , מתוך הסדרה "פיתיתני", 1997 שעווה רכה ועיפרון חשמלי 50*66 אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות.

עוד על התערוכה