print

שינועים במרחב

אוצרת: אורלי הופמן 31.3.2005 - 10.7.2005
נדודי שינה

ליהי חן ממציאה בעבודתה את המקום. היא מביימת את הסיטואציה, ומציגה סביבות שהנן גדולות מהחיים בעבודה המתכתבת עם עולם הקולנוע, עולם של אפשרויות אינסופיות למציאויות שונות, בדיוניות וממשיות, הנעות ומתמזגות זו בזו. זהו מרחב המכיל, בו-זמנית, עקביות וחוסר-עקביות, תהליך ופתרונו, שריד ומקום, מרחב המצוי בין זיכרון לבין פנטזיה עתידית. עבודתה של חן מציגה מהלך הנע בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי בחללים פיקטיביים המצויים מעבר לחוקי הזמן. מראית עין של מציאות יומיומית במרחב נוח ומאובטח מתקיימת בצל איום אלים וממשי המבקש להחריב סדרי עולם. העבודה מציבה מרחב הרמטי המכיל זיכרונות נוכחים בו-זמניים במופע המעצב את הזמן ביקומים מקבילים.