print

תותח וקילשון

אוצרת: סיגל קהת-קרינסקי 1.5.2006 - 10.6.2006
מלחמת ששת הימים

פרט אחד מכל אירועי מלחמת ששת הימים נבחר לבטא אותה בתמונה זאת: דמות צבעונית מאד שנראית כסוס מרוטש, שותת דם, על משטח שנראה כשדה. ניתן לזהות עוד דמות אנושית קטנה לידו.
פראלטה התמקד בתמונה זאת בקרבן התמים של המלחמה ובפרדוכס של האסתטיקה של הרצח.
על תמונה זאת מספרים אשתו של דניאל פארלטה, רבקה, ובנו אריאל.
רבקה: "גרנו בקיבוץ כפר סאלד בגבול הסורי החל מ1955, כשהגענו לישראל. אחרי מלחמת ששת הימים דניאל היה מושפע מהמראות שראה בגבול הסורי. הם הפגיזו את הקיבוץ בצורה איומה...הייתי אז בהריון הראשון והייתי כבר צריכה ללדת, אז הוא הגיב בצורה כזאת נסערת..."
אריאל: "עד היום יש סימנים של רסיסים בתקרת הסטודיו של אבא, שנבנה ממש לפני המלחמה, ופגז נפל לא רחוק ממנו. רסיס אחד אף חורר מספר עבודות שעמדו בערמה... המתקפה של צה"ל החלה בפריצת הכוחות לגולן דרך כפר סאלד – לאחר שישבו בסמוך לקיבוץ בהמתנה לקרבות. האזור שמעל כפר סאלד היה מבוצר עם הרבה עמדות סוריות כתל עזזיאת ותל פאחר, המוכר יותר, והקרבות במהלך כיבוש הגולן היו קשים... אבא עלה עם חבר נוסף מיד לאחר הכיבוש ל"סיבוב" בשטח, שזה עתה נכבש, עוד לפני שהותר לאזרחים להיכנס לאזור . מן הסתם אני מניח שהסקרנות לראות מה מסתתר מאחורי ההר המאיים וקו הרכס שמעל הקיבוץ פשוט דחפה אותם לשם... וחזרו עם מראות לא קלים... הדבר בא לידי ביטוי בעבודותיו.."