print

תותח וקילשון

אוצרת: סיגל קהת-קרינסקי 1.5.2006 - 10.6.2006
הפלמחניק בקירוב

מרדכי כפרי פיסל והקים קרוב ל-50 אנדרטאות ומונומנטים ברחבי הארץ. אלה עבודות שנעשו לזכר בנים שנפלו בהגנה על המולדת, לזכר השואה ולזכר מייסדים בהתיישבות ובתעשיה, המספרות את תולדות הישוב בארץ.
על פי עדותה של אלמנתו רחל כפרי פיסל האמן את הפסל מתוך תמונה של הלוחם דני מס. איש הקשר בין משפחת הנופל לפסל היה ברוך אורן, מנהלו הראשון של המוזיאון.
היוזמה ליצירת הפסל אינה כנראה של ברוך אורן שכן מרדכי כפרי הכיר את הוריו של דני מס. דגם הגבס לפסל נעשה בשנת 1949 ונמצא אצל אלמנתו של מרדכי כפרי.
דני מס, בן לחנה ולראובן מס, נולד ב-1923 בברלין שבגרמניה. אביו היה בעל הוצאת הספרים הירושלמית הידועה "הוצאת ראובן מס". בגיל עשר עלה לארץ עם הוריו ולמד בגמנסיה העברית בירושלים. היתה לו נטייה מיוחדת לציור קריקטורות. בשנת 2004 נערכה בגלריית האוסף שבמוזיאון תערוכה מרישומיו. הרישומים תארו את ילדותו בגרמניה ואת חייו בארץ: מהווי הגימנסיה העברית, מהווי הפלמ"ח וחיי הקיבוץ על מסגרותיו השונות ושקפו  את התרבות הייחודית של של דור הפלמ"ח. דיוקנאות של מנהיגי הפלמ"ח וחבריו זוהו על ידי פלמ"חניקים ותיקים במחברות רישומיו. באוסף מוזיאון פתח-תקוה קיימים כ-25 רישומים שלו.
דני מס הצטרף לפלמ"ח בשנת 1941 ושרת בו עד יומו האחרון במקומות שונים בארץ: בגליל ובנגב, בשרון, במחוז תל-אביב ולבסוף בסביבת ירושלים. היה מטובי המפקדים של הפלמ"ח ובאחרונה – סגן מפקד גדוד.הוא השתתף במבצעים נועזים ביותר ביניהם ההתקפה על שרונה (כיום הקריה), פיצוץ גשרים, שחרור מעפילים.
עם החלטת עצרת האו"מ ב- 29.11.1947 על חלוקת הארץ ופרוץ מלחמת העצמאות בעקבותיה, נמסר לו הפיקוד על גוש עציון. היה מפקד מחלקת הל"ה ("מחלקת ההר"), לוחמי פלמ"ח וחי"ש שנשלחו כתגבורת לגוש עציון לאחר ההתקפה הגדולה על הגוש ב- 14.1.1948. הלוחמים יצאו לדרכם מהרטוב בליל ה-15-16 בינואר כשהם עמוסים בנשק, תחמושת וציוד, אך בשל שעת היציאה המאוחרת וקשיי הדרך לא הצליחו להגיע לגוש בעוד לילה. עם שחר התגלתה המחלקה על ידי כפריים באזור הכפרים בית נטיף, ג'בע וצוריף, שהזעיקו את ערביי הסביבה למקום ואלה כיתרו את המחלקה. הלוחמים התארגנו על אחת הגבעות ("גבעת הקרב" כיום) ולחמו בהמוני הערבים, עד שנפלו כולם בקרב ביום ה' בשבט תש"ח (16.1.1948).