print

בקצה העולם - כאן

מבט קולנועי על הדרום. אוצרות: דרורית גור אריה, מאיה קליין

22.7.2010 - 30.10.2010

התערוכה מפנה זרקור קולנועי לתמונת מציאות מורכבת בקצוות הפריפריאליים הדרומיים של ישראל, מרחב מאוים על קו התפר עזה-שדרות. הוויית החיים בדרום הארץ, "כתם עיוור" לרבים מתושבי המדינה ומוביליה, נחשפת בתערוכה מעבר לשגור ולמשתקף בתקשורת.

בתערוכה מוצגים סרטים תיעודיים של יוצרים ובוגרי המחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר, שמרביתם חיים בדרום ומתעדים מנקודת מבט אישית, בטעם מר- מתוק, שגרת חיים וסיפורים אנושיים בצל הקונפליקט המתמשך והאירועים השונים במהלך השנים.

הסרטים מאופיינים בשפה קולנועית המטשטשת את הגבול בין העלילתי לדוקומנטארי ומשלבים בין ריאליזם מחוספס לפואטיות. נקודת המוצא של היוצרים היא יצירה מתוך התבוננות על המציאות, מגע בלתי אמצעי עם הסביבה והנוף האנושי והיכרות אישית- אינטימית עם הדמויות בתהליך ממושך של צילום. הדרמות האנושיות וההתרחשויות נחשפות ומתבררות מהדמויות עצמן ולא מתוך נרטיב מובנה של היוצרים – אסכולה קולנועית עמה מזוהה המחלקה לקולנוע וטלוויזיה בספיר, שהפכה בשנים האחרונות למרכז קולנועי אלטרנטיבי שקורא תגר על הנרטיב ההגמוני ומייצג קול דרומי ייחודי שצמח בסביבה שלא זכתה לבחינה מעמיקה בקולנוע הישראלי עד להקמת המחלקה לקולנוע.

היצירה המרכזית בתערוכה, היא "מטאדור המלחמה" - מיצב קולנועי של אבנר פיינגלרנט, מכבית אברמזון ולב גולצר, המציג יומן מסע שנערך בזמן אמת, לאורך גבול עזה- ישראל במהלך מבצע עופרת יצוקה וייחשף לראשונה בתערוכה. "מטאדור המלחמה" המבוסס על סרט תיעודי בתהליך עבודה, יוצג בחלל המרכזי של המוזיאון כמיצב קולנועי ראשון מסוגו - גרסה שנוצרה במיוחד לתערוכה, כחלק ממהלך אוצרותי המבקש להציע חוויה שמגשרת בין המדיום הקולנועי לאמנות ומייצרת דיאלוג מעניין בין חלל- מדיום- צופה.

התערוכה כמכלול, מייצרת חוויית צפייה קולנועית יוצאת דופן ומזמנת מבט מעמיק ומגע ישיר עם הנוף האנושי והוויית החיים בדרום, המספקים תובנות חדשות על החברה הישראלית.
לצד היצירות הקולנועיות, מוצגות עבודות וידיאו שעוסקות בדרום ומציגות נקודת מבט שונה על הז'אנר התיעודי, ופרויקט האינטרנט התיעודי "עזה- שדרות: החיים למרות הכול" שמוצג בתערוכה בעמדות אינטראקטיביות. הפרויקט שכלל צוותים ישראלים ופלסטינים, עקב במשך עשרה שבועות, אחר מספר דמויות משדרות ומעזה והסרטונים שודרו ברשת מסוף אוקטובר 2008.

התערוכה הינה פרי שיתוף פעולה בין מוזיאון פתח תקוה למחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר.

במסגרת התערוכה יושק ספוט Spot - חלל הקולנוע והמדיה החדש של המוזיאון. החלל, שכולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ישמש פלטפורמה להצגת יצירות מתחום הקולנוע והמדיה הדיגיטלית, במטרה להרחיב את הדיאלוג בין מדיומים אמנותיים שונים.