print

"עובדים מצטיינים"

תערוכה ייחודית של עבודות אמנים הנמנים עם צוות החינוך של המוזיאון. התערוכה הכוללת עבודות ממגוון מדיום רחב, מהווה תגובה לתערוכת הזוכים ועוסקת בין היתר בנושאי זכייה והכרה. אוצרת: רעות פרסטר

31/8/2012 - 18/11/2012

התערוכה 'עובדים מצטיינים' מוצגת בגלריית האוסף של מוזיאון פתח תקוה במקביל לתערוכת זוכי פרסי משרד התרבות לאמנות ולעיצוב לשנת 2011, שמוצגת בחלל המרכזי של המוזיאון.
התערוכה עוסקת באופן בו מושגי הצלחה, תהילה ופרסום מהווים חלק אינטגראלי מהתרבות הפופולארית העכשווית, ומחלחלים גם לעולם האמנות. האמנים המציגים בתערוכה נמנים על צוות ההדרכה של מחלקת החינוך במוזיאון פתח תקוה, ומתוך כך מאפשרים לבחון את מושגי הכוכבות וההצלחה בעולם האמנות, מנקודת מבטם של אמנים הפועלים מאחורי הקלעים, כחלק מהמערך התפעולי של המוזיאון וככאלה שאחראים, בין היתר, על תיווך האמנות לקהל המבקרים.

התערוכה מבקשת להעלות שאלות הנוגעות למושגים חמקמקים אלה, ולהתייחס לשאלות כמו מהו 'אמן מצטיין'? האם זהו תמריץ לעשייה אמנותית טובה? האם האמן הוא עובד טוב? ובשירותו של מי? ובכלל, מהי עשייה אמנותית מצטיינת בעיני הממסד, כיצד היא מוגדרת, עד כמה היא שרירותית? והאם אין דרך טובה יותר לתמוך בעשייתם של אמנים מבלי ליצר מנגנוני חלוקה. בתוך כך, מבקשת התערוכה להפנות מבט לאחורי הקלעים של העשייה האמנותית, ולהנכיח את נקודת מבטם הכפולה של אמנים/מדריכים, האחראים מתוקף תפקידם להדריך בתערוכת הזוכים ובתערוכות אחרות, ובאופן לא מפורש נדרשים להשהות את זהותם האמנותית ולעטות את פרסונת המדריך.

העבודות בתערוכה הן במגוון מדיומים: ציור, וידיאו, מיצב, רישום ופיסול. הן מתייחסות למורכבות הרגשית והמקצועית של האמנים ביחס לפוליטיקה של עולם האמנות ונוגעות בשאלות של השתייכות ודחייה, תוך שימוש בהומור עצמי, אירוניה וביקורת. בה בעת, חלקן עוסקות בכמיהה להצלחה ולהכרה, בחרדה והתפכחות ובהתמודדות עם חשיפה וביקורת ותחושת הפגיעות הנלווית אליהן.

הצגת התערוכה 'עובדים מצטיינים' לצד 'תערוכת הזוכים', היא המשך למדיניות אוצרותית מתמשכת של מוזיאון פ"ת, הרואה במוזיאון פלטפורמה שמעודדת שיח פרשני דינאמי והפניית מבט ביקורתי לרבדים הסמויים במרחב התרבות והאמנות המקומי – ובכלל זה לממסד האמנותי, שהוא חלק ממנו.
סוגיה זו נבחנה בעבר במסגרת תערוכות כמו 'מרחב ביניים', 'מוזיאון הטבע', 'אוצרים בע"מ', שעסקו בין היתר במרחב של הממסד האמנותי. התערוכה, שנערכת בגלריית האוסף, מאפשרת להרחיב את מושג 'האוסף' מיצירות אמנות שנמצאות בחזקת המוזיאון – אל סך המשאבים והנכסים האנושיים, המהווים מרכיב משמעותי ממנו.


משתתפים:
גליה בביוף-כדורי, יפעת גלעדי, סיון גרוס, דביר כהן- קידר, אבשלום סולימן, רעות פרסטר,
מיכל רובנס, אלומה רז, ליאור שור