print

הפרעות סדר

אוצרת: יהודית מצקל

14.9.2006 - 23.12.2006

התערוכה "הפרעות סדר" מעלה את מגוון התחושות הכרוכות בחיים במרחב מאוים תמידית. עולמם האינטימי של האמנים מתגלה כעולם מעונה, המשדר אותות ממשיים של מצוקה, בריחה מהתמודדות עם המציאות, הסתגרות בתוך המרחב הפרטי וחיפוש סיזיפי אחר תחושת ביטחון המתלווה לתחושות ניכור ואוזלת יד. יחד עם זאת, העבודות שומרות על מידה של אירוניה, המאפשרת התייחסות ל"מצב" כאל אירוע מרוחק המעלה התבוננות והרהור.