print

בִּיבְּלִיוֹלוֹגְיָה: הספר כגוף

אוצרים: דרורית גור אריה, רפאל סיגל

26/11/2015 - 26/03/2016

התערוכה "בִּיבְּלִיוֹלוֹגְיָה: הספר כגוף" ממחיזה את הקשרים, הזיקות ויחסי הגומלין הכורכים יחד את הספר והגוף האנושי. היא מציגה רעיון פשוט בתכלית: ספרים, בניגוד לאובייקטים פונקציונליים גרידא (מטרייה, קופסה, כיסא), מְזמנים חליפין מורכבים: הם מעשירים את עולמנו, מעצבים את תפיסותינו ומעוררים את רגשותינו. הידע מתקדם ומתפתח בספרים, שכן זה המקום שבו התודעה פוגשת בתודעת האחר, וזו האכסניה שבה קהילות נוסדות או מתפרקות ואמונות מתאחדות או מתפרדות.
התערוכה מקבצת יחד מתודולוגיות מתחומים כאמנות, אתנוגרפיה ותרבות חומרית, כדי להעמיד בסימן שאלה את ערך השימוש ואת ערך התצוגה של ספרים. תוך הימנעות מכל סוג של היררכיה, היא סוקרת את קווי התיחום המבדילים את הספר מעבודת האמנות, את הספרייה מהמוזיאון ואת אתר התצוגה מיד הזיכרון ."בִּיבְּלִיוֹלוֹגְיָה::הספר כגוף" מאתגרת את העמדות של הקורא, האמן, הארכיונאי, ההוגה, הסופר, המעצב והאוצֵר גם יחד.
במובן מסוים זוהי תערוכה שעניינה טביעות אצבע. היא מציגה את האנשים שעוסקים בהפקה ובאיסוף, בביזה ובהצלה, בדיגיטציה, בשימור וברפּאוּת, באצירה ובקריאה של העבודות המוצגות בה, את מגע ידם.

עוד על התערוכה
ארועים
פרסומים