print

שישה ימים ועוד ארבעים שנה

אוצרת: רונה סלע

29.3.2007 - 26.6.2007

ביוני 2007 ימלאו 40 שנה למלחמת ששת הימים, המלחמה החשובה מבין מלחמות ישראל, שהשלכותיה ניכרות עד היום. התערוכה והספר הנלווה "שישה ימים ועוד ארבעים שנה"בוחנים את מקומם של המלחמה ושל הצבא במרחב האזרחי והתרבותי בישראל. הם מציגים, מצד אחד, את האופוריה ושכרון הכוח ואת המיתוסים שנולדו בעקבות המלחמה ומצד אחר את הקולות האלטרנטיביים שנשמעו בחברה הישראלית במהלך השנים נגד המלחמה ונגד המיתוסים שכוננה.

עוד על התערוכה