print

מחסן זמן

אוצרת: דרורית גור אריה

25.11.2004 - 12.3.2005

התערוכה בוחנת תודעת זמן ודפוסים של זיכרון אישי, אינטימי. נפרשים בה תכנים ומרחבים נפשיים-תודעתיים, הנקשרים גם במרחב הקולקטיבי: הגירה, מוות ושכול, חותם הגוף, זיכרון ספרותי, זיכרון תנועה וזמן, התפוררות הזיכרון. גוף העבודות מייצר, כהגדרת ברגסון, "היזכרות טהורה", מצבור נתונים מודעים ובלתי-מודעים המצטרפים לזרם זיכרונות חמקמק התובע עיון.
שמונה אמנים עכשוויים מציגים עבודות במגוון מדיומים: מיצבים, צילום ווידיאו שנוצרו במיוחד לתערוכה ולחלל המוזיאון. העבודות נוגעות בחוויות מתוך מאגר הזיכרון האישי והקולקטיבי: זיכרונות ילדות, חוויות משפחתיות, חוויות אינטימיות וחוויות קולקטיביות מהמציאות הישראלית העכשווית.