print

צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן 22.5.2014 - 6.9.2014
צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה

ספר זה בוחן את שורשי הפופולריות הגואה, בישראל וברחבי העולם, של תערוכות מוזיאליות רחבות היקף על או בשיתוף יוצרים משדה המחול. מה טיבה ומהם מקורותיה של תופעה עכשווית זו ביחס למגמות במחול ובאמנות המערבית משנות ה–60 ואילך? כיצד היא משקפת שינויים אפשריים במעמדו ובתפקידו של המוזיאון לאמנות במאה ה–21? כיצד משליכות זו על זו היצירה הכוריאוגרפית המוצגת מחוץ לבמת המחול, והאמנות החזותית המוצגת בסמיכות לגוף החי והנע? והאם החיבור בין המוזיאון למחול, בין האמנות החזותית לכוריאוגרפיה, נותן בידינו כלים לְאַתְגֵר ולְמַשְמֵעַ מחדש את תפיסת המרחב המוזיאלי?

המוזיאון לאמנות עכשווית ניצב כיום על פרשת דרכים. נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות, תהליכי הגלובליזציה המואצים, התעצמותם הגוברת של התאגידים ובעלי ההון, משברים כלכליים תכופים, טלטלות פוליטיות והיעלמותה של מדינת הרווחה, המוזיאון נדרש למקם ולהגדיר את עצמו מחדש בחברה המִשתנה במהירות חסרת תקדים. המִתאם בין השינויים הכלכליים, החברתיים והפוליטיים הללו לבין המגמה האמנותית שתוארה לעיל, מרחיב את השדה ומאפשר לכותבים השונים, שמאמריהם מקובצים כאן, להעמיק בניתוח ההקשרים המורכבים שמאיר החיבור העכשווי בין מחול, אמנות, קהילה ומוזיאון.

הכותבים: דרורית גור אריה, אבי פלדמן, ד"ר סטפני רוזנטל, ניקולא טרצי וד"ר עמרי הרצוג

ניתן להשיג את הספר בחנויות המובחרות ובחנות המוזיאון
לרכישה:
יהודית 03-9286305