print

הזוכים 2006

תערוכת זוכי פרסי משרד המדע התרבות והספורט לאמנות. אוצרות: סיגל ברקאי ודרורית גור-אריה 25.1.2007 - 25.3.2007
הזוכים 2006

אוצרות: סיגל ברקאי, דרורית גור-אריה
עריכה: סיגל ברקאי, דרורית גור אריה
מאמרים: יולי תמיר, דרורית גור אריה, סיגל ברקאי.