print

מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל

אוצרת: סמדר שפי 15.9.2016 - 24.12.2016
מארג: זיקות למסורות באמנות המערב בציור עכשווי בישראל

עורכת: סמדר שפי
עיצוב והפקה: מגן חלוץ
מאמרים: דרורית גור אריה , סמדר שפי