ההרשמה נסגרה לחממת הפיס

קול קורא לאמנים.ות
חממות פיס לאמנות ועיצוב

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף מוזאון פתח תקוה לאמנות מזמינים אמנים.ות להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית חממות פיס לאמנות ולעיצוב. התכנית נולדה כמענה לאתגרי הקורונה ומתוך כוונה לאפשר לאמנים.ות ולמעצבים.ות להמשיך וליצור במסגרת "עוטפת" מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית, גם כאשר עולם התרבות נעצר וחדל מפעילות והמוזאונים סגורים.

8 החממות בתכנית מתקיימות במוזאונים ובגלריות ברחבי הארץ.

חממת פיס לאמנות מציעה לאמנים.ות מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך 40 אלף ש"ח (כולל מע"מ) לאמן/מעצב ותערוכה קבוצתית. המענק מיועד לשכר אמן ולחומרים להפקת העבודה החדשה. המענק ישולם על ידי הפיס ישירות לאמנים.ות.

בחממה ישתתפו חמישה אמנים.ות. היא תחל לפעול באפריל 2021 ותימשך שבעה חודשים.

תכנית החממה:

החממה של מוזאון פתח תקוה לאמנות תעסוק ביחסי הגומלין בין האדם, הטבע והסביבה הנמצאים כעת בנקודת זמן משמעותית. בהקשר זה, תשמש החממה כמרחב למפגש בין העולם המחקרי של המדע לעולם הניסיוני והביקורתי של האמנות. היא תתקיים במתחם קריית המוזאונים, הכולל את המוזאון לאמנות וכן את גן החי ומוזאון הפוחלצים שישמשו כשדה מחקר, כהשראה וכמרחב תצוגה.

מוזמנים.ות להגיש לחממה הצעות לפרויקטים אמנותיים רלוונטים העוסקים בנושאים כדוגמת:
1. מערכות בנות קיימא של אדם וטבע אל מול משבר אקולוגי
2. טבע עירוני – יחסי כוחות משתנים
3. אדם וסביבה – בין הטבעי למלאכותי
4. גן החי, מוזאון הפוחלצים ומתחם המוזאון – עבר, הווה, עתיד.

במסגרת החממה, תתקיימנה הרצאות של מדענים ופעילים סביבתיים לצד אוצרים וחוקרי אמנות. החממה תלווה את הפיתוח האישי של כל פרויקט בד בבד עם יצירת רב שיח בין משתתפי.ות החממה. תוצרי החממה יוצגו, כאמור, בתערוכת סיום קבוצתית במוזאון פתח תקוה לאמנות, בגן החי ובמוזאון הפוחלצים לצד שורה של אירועים נלווים.

אוצרת החממה: ד"ר אירנה גורדון, אוצרת ראשית, מוזאון פתח תקוה לאמנות.

האמנים.ות יבחרו עפ"י הקריטריונים הבאים: האמנים.ות יוכיחו מהלך רציף בעבודותיהם הקשור לנושא החממה.הפרויקטים יפרסו קשת התייחסויות רחבה, חדשה ומאתגרת לנושא החממה.

ועדת היגוי וליווי מקצועי־אמנותי: רעות פרסטר, מנהלת מוזאון פתח תקוה לאמנות / עדנה מושנזון, אוצרת בכירה במוזאון תל אביב לאמנות 1977-2011, אוצרת עצמאית ויועצת לגופי תרבות שונים / פרופ' יעל גילעת, ראשת התוכנית ללימודי תואר השני, החוג להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב־תחומית, מסלול אמן־מורה במכללה האקדמית אורנים, מרצה בכירה לאמנות, חוקרת אמנות ותרבות חזותית / תמר גיספאן-גרינברג, מנהלת ואוצרת סדנאות האמנים הגלריה החדשה טדי, ירושלים.

אמנים.ות רשאים להגיש מועמדות לעד שתי חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד. (אמנים שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת).

תנאי סף להגשת בקשה:

  1. יודגש כי אמן המגיש מועמדות לחממות, לא יוכל להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות קוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2021 (לדוגמא מענק בקטלוגים, ספרי אמן וכד').
  • האמן.ית הציג.ה תערוכת יחיד אחת לפחות והשתתף בלפחות ארבע תערוכות קבוצתיות.

צרופות :

  • PDF אחד עד 8 MB הכולל:
  1. טקסט על המגיש/ה ועל הפרויקט המוצע.
    • תיק עבודות הכולל עד 10 דימויים/מתווים של הפרויקט המוצע, ועד 10 דימויים של עבודות קודמות.
    • קו"ח מקצועיים הכוללים רשימת תערוכות יחיד וקבוצתיות בהם השתתפו, בציון מועד, מקום ושם תערוכה.
    • צילום ת.ז

את החומרים יש לשלוח לכתובת: ptm.hammama@gmail.com

לבירורים ושאלות:  ptm.hammama@gmail.com

מועד אחרון להגשת מועמדות 10.3.2021