קול קורא לרכישת עבודות רישום ועבודות על נייר לאוסף מוזאון פתח תקוה לאמנות

באמצעות "קרן אלונה שטיין-מוריה לרכישת אמנות ישראלית עכשווית"